ผลงานวิจัย

September 1, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2566 (Prince Mahidol Award Conference 2023)

September 1, 2022

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “Mahidol Museum Talk ประจำปี 2565”

September 1, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล “เสริมสร้างศักยภาพ สู่ยุคเทคโนโลยี 5G”

September 1, 2022

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

Prev page

Next page