ผลงานวิจัย

May 26, 2022

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

May 26, 2022

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว “ผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบ ขยายผลสู่การปฏิบัติจริง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”

May 26, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2021 Winner Conference: The Excellence of the Future Readiness

May 26, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)

Prev page

Next page