ผลงานวิจัย

October 12, 2023

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 6

October 12, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 8 (8th Thai University Network for Health Promotion Network Committee Meeting)

October 12, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

October 11, 2023

กองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลพบ Global Talent Scholars

Prev page

Next page