ผลงานวิจัย

June 6, 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทย เรื่อง “Biodiversity for Wealth and Sustainability”

June 6, 2024

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในฐานะทุนทางวัฒนธรรม”

June 6, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ประจำปี 2567 เรื่อง Edtech Advance : Shaping the future of learning อนาคตไร้ขีดจำกัด : การศึกษาไทยยุค AI

June 5, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สำนักงานเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดระบบประเมินมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ ปี 2567

Prev page

Next page