ผลงานวิจัย

February 7, 2024

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MoU) ร่วมกับ Yunus Emre Institute สาธารณรัฐตุรกี

February 7, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 2024”

February 7, 2024

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย (Professional Researcher Empowerment Program : PREP)

February 6, 2024

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล จัดสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

Prev page

Next page