ผลงานวิจัย

July 2, 2024

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชนจากสาธารณรัฐสิงคโปร์

July 2, 2024

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดรายการ “สถานีพยาบาล“ EP.4 “สำลักอาหาร” ช่วยอย่างไร..?? ให้รอด..!!

July 2, 2024

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักวิชาการศึกษา ในหัวข้อ “AI และบทบาทในการเป็นนักวิชาการศึกษา”

July 1, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ AUN – Thailand Summer Camp 2024 ในหัวข้อ “Beyond Border, Better Health: Medical Tourism in Thailand”

Prev page

Next page