ผลงานวิจัย

September 10, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

September 10, 2020

เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และกิจกรรมขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563”

September 10, 2020

คณะกายภาพบำบัด จัดงานแถลงข่าวเปิดคลินิกเฉพาะทางกายภาพบำบัด การกระตุ้นสมองผ่านกระโหลกศีรษะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS): การรักษาแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการฝึกแขนและมือในโรคหลอดเลือดสมอง

September 10, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ลูกพระราชบิดา น้อมศรัทธา บูชาครู

Prev page

Next page