ผลงานวิจัย

November 30, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก ASEAN-China Center สาธารณรัฐประชาชนจีน

November 30, 2023

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “ทำผลงานอย่างไรให้ถูกจริยธรรม”

November 30, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการและเผยแพร่ฐานข้อมูลพืชและทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

November 29, 2023

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page