ผลงานวิจัย

February 22, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “การรับรองมาตรฐานหลักสูตร ระดับอาเซียน (AUN-QA ASEAN): กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล”

February 22, 2022

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมการประชุมและต้อนรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดชาวอังกฤษภายใต้โครงการ Thai – Health Education England (Thai-HEE)

February 21, 2022

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือทางวิชาการ กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

February 21, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมเสวนาเนื่องในวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 10 หัวข้อ “พลังเครือข่ายภาษาแม่: รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ จะรุ่นไหนก็รัก(ษ์)ภาษา”

Prev page

Next page