ผลงานวิจัย

May 20, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมปฏิบัติการและการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

May 20, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 21”

May 19, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนา The 21st TQA Winner Conference: Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability

May 19, 2023

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์ นักศึกษาหูหนวก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา นิทรรศการ “DE [AF] SIGN ”

Prev page

Next page