ผลงานวิจัย

December 14, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี (University Presidents Network) : UPN

December 14, 2023

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายที่เชื่อมโยงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ”

December 14, 2023

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

December 13, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือเพื่อวิจัยและพัฒนา “โครงการการผลักดันยามาลาเรีย P218 สู่การเป็นยาใหม่ตัวแรกของประเทศที่กำลังพัฒนา”

Prev page

Next page