ผลงานวิจัย

May 9, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ จัดตั้ง “สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์” (AI Engineering Institute)

May 9, 2022

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลงานโครงการชี้นำสังคม

May 9, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี EP2: Research Strategy to WCU

May 6, 2022

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการบริการสุขภาพช่องปาก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และทันตแพทยสภา

Prev page

Next page