ผลงานวิจัย

January 7, 2022

อธิการบดี ม.มหิดลให้การต้อนรับทีมผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)

January 7, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ม.มหิดล “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก” พร้อมเปิดตัว “ศูนย์สุขภาวะครอบครัว”

January 5, 2022

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

December 30, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2565

Prev page

Next page