ผลงานวิจัย

October 21, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 26”

October 20, 2023

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

October 20, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร กับ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร จาก School of Industrial Technology, Bandung Institute of Technology สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

October 20, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ Active Shooter หนี ซ่อน (สู้)”

Prev page

Next page