ผลงานวิจัย

July 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MUQD Webinar series 2: Achieving excellence ครั้งที่ 11 : ประสบการณ์การขอตำแหน่งศาสตราจารย์ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม

July 7, 2022

ม.มหิดล ร่วมประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนา สารจากธรรมชาติ สู่ เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 3/2565

July 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนา “พุทธศาสนากับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ” (Introduction to Buddhism and International Humanitarian Law)

July 7, 2022

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (ครั้งที่ 4)

Prev page

Next page