ผลงานวิจัย

February 23, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

February 22, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 11 (ช่วงที่ 2: ครั้งที่ 2)

February 21, 2023

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล เปิดตัวเพลงประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี “เพลงเคียงข้างเธอ”

February 19, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย

Prev page

Next page