ผลงานวิจัย

December 16, 2020

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ม.มหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

December 16, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการ CERN-DESY-GSI/FAIR

December 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าวการรับมือมหันตภัย PM2.5

December 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตร

Prev page

Next page