ผลงานวิจัย

September 4, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมด้านยาสูบระดับนานาชาติ’13th APACT 2021 Bangkok’

September 4, 2021

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เรามหิดลอำนาจเจริญ” ออกแบบชีวิตเสริมพลังสร้างสรรค์สังคม

September 3, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษา 1/2564

September 3, 2021

ม.มหิดล และ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือเพื่อการพัฒนา Digital Health ภารกิจสุขภาพโลก

Prev page

Next page