ผลงานวิจัย

October 8, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดเสวนาในหัวข้อ ออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ “ปรับ-รับ-เปลี่ยน” วิชาแนะแนวของเด็กนักเรียน ม.ปลาย ด้วยวิชา “ออกแบบชีวิต”

October 7, 2022

ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ครั้งที่ 2/2565

October 7, 2022

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Department of Oral Health, Ministry of Health and Welfare, New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project”

October 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย AUN-HPN ครั้งที่ 13

Prev page

Next page