เดือนกรกฎาคม 2563


ผลงานวิจัย

July 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “MU-New Normal วิถีปกติใหม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล” ในหัวข้อ “การศึกษาวิถีปกติใหม่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล”

July 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรผ่านระบบออนไลน์

July 1, 2020

สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี”

June 30, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี

Prev page

Next page