ผลงานวิจัย

April 23, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

April 22, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผู้แทนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการ The International Academic Partnership Program (IAPP) และผู้แทนจาก Institute of International Education (IIE)

April 22, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดลตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567 (MU EdPEx Assessor Calibration 2024)

April 22, 2024

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรม “สานพลังสร้างภูมิคุ้มกัน ลด ละเลิก บุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยแกนนำนักศึกษาพยาบาลสร้างสรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายสโมสรนักศึกษา ปี 2566-2567”

Prev page

Next page