ผลงานวิจัย

May 5, 2022

ม.มหิดล โดยสถาบันโภชนาการ จัดการบรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์ และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ภายใต้แผนงาน RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง

May 5, 2022

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในสัญญาการตรวจหาสารต้องห้ามในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

May 4, 2022

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงาน “วันรามาธิบดี” ประจำปี 2565

May 3, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ: “Tools for Quality หมวด 1 การนำองค์กร”

Prev page

Next page