ผลงานวิจัย

September 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

September 6, 2022

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

September 5, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเพื่อหารือร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้าน Social Engagement กับ Policy Advocacy (MUSEF Executive Visit)

September 2, 2022

ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ครั้งที่ 1/2565

Prev page

Next page