ผลงานวิจัย

January 23, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ The University of Hong Kong

January 21, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัยครั้งที่ 37 (1/2567) เรื่อง “โยคะเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

January 20, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 29”

January 16, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), International Training Centre for Authorities and Leaders (CIFAL) และ University of Victoria ประเทศแคนาดา จัดโครงการ “Developing a Sustainability Mindset Training Program for Students” สร้างความตระหนักรู้การพัฒนาที่ยั่งยืน

Prev page

Next page