Research 

November 29, 2023

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

November 28, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ทศวรรษมหกรรมคุณภาพ: ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

November 28, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

November 28, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ครั้งที่ 8

Prev page

Next page