Research 

August 23, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

August 22, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญจัดค่ายปฐมนิเทศพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

August 21, 2020

มหิดลสาร เดือนสิงหาคม 2563

August 21, 2020

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล จัดงาน“ ครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ”

Prev page

Next page