November


Research 

November 19, 2018

โครงการ “วิศวะร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561”

November 19, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

November 19, 2018

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะกายภาพบำบัด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

November 14, 2018

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองโจทย์ภาคการผลิต ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล