Research 

December 19, 2022

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดงาน 1st Prof. Aree Memorial Lectures และการประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเบาหวาน

December 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

December 18, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2565 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2565

December 16, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page