Research 

February 28, 2022

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยางแห่งประเทศไทย กับการยางแห่งประเทศไทย

February 28, 2022

ม.มหิดล ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา Ecosystem ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 2/2565

February 27, 2022

มหิดลสาร เดือนมีนาคม 2565

February 25, 2022

ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร (MU-Drug Discovery & Development Platform) ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

Prev page

Next page