Research 

September 10, 2020

คณะกายภาพบำบัด จัดงานแถลงข่าวเปิดคลินิกเฉพาะทางกายภาพบำบัด การกระตุ้นสมองผ่านกระโหลกศีรษะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS): การรักษาแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการฝึกแขนและมือในโรคหลอดเลือดสมอง

September 10, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ลูกพระราชบิดา น้อมศรัทธา บูชาครู

September 10, 2020

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6”

September 10, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานแสงอาทิตย์”

Prev page

Next page