Research 

November 23, 2021

ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ Reinventing University System ครั้งที่ 1/2564

November 23, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดrล จัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)

November 23, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพยาต้านโควิด-19 งานวิจัยระดับนานาชาติหลายสถาบัน”

November 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

Prev page

Next page