Research 

June 7, 2023

พิธีฉลองหอพระพุทธมหามงคลเภสัช ในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

June 2, 2023

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

June 2, 2023

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการประเด็น “การขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์การตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”

June 2, 2023

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก

Prev page

Next page