Research 

September 4, 2021

คณะเทคนิคการเเพทย์ ม.มหิดล ร่วมเเถลงข่าว ประสิทธิผลการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง

September 4, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมด้านยาสูบระดับนานาชาติ’13th APACT 2021 Bangkok’

September 4, 2021

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เรามหิดลอำนาจเจริญ” ออกแบบชีวิตเสริมพลังสร้างสรรค์สังคม

September 3, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษา 1/2564

Prev page

Next page