Research 

January 20, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 22/2563 (Council Visit) ณ คณะเภสัชศาสร์

January 17, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 23/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยการจัดการ

January 17, 2020

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2563

January 17, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุม “โครงการเพื่อการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโสในสถาบันอุดมศึกษาไทย” กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

Prev page

Next page