August 2562


Research 

August 6, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน (โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล)

August 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการป้องกันและรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

August 2, 2019

ม.มหิดล ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน เพื่อกำหนดกรอบงบประมาณด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

August 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุมรายงานผลการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี

Prev page

Next page