October 2563


Research 

October 20, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเข้าเยี่ยมหารือการดำเนินงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

October 20, 2020

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล แถลงข่าว เปิดหลักสูตร “อบรมพยาบาลขั้นสูง Advanced Practice Nurse ตอบโจทย์การพยาบาลผู้ป่วยที่ซับซ้อน”

October 20, 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดงานเสวนา “สองวัยในโลกสูงวัย”: การเตรียมตัวรับมือของเด็กในสังคมสูงวัย และเปิดพื้นที่เรียนรู้ “ชราแลนด์”

October 19, 2020

ม.มหิดล ร่วมกับ 4 พันธมิตร เปิดหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB)” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย! มุ่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Wellness & Healthcare ของไทยสู่ระดับโลก

Prev page

Next page