January 2562


Research 

January 30, 2019

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณบดี และผู้แทนจาก University of Health Sciences Faculty of Dentistry, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

January 30, 2019

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

January 29, 2019

พิธีให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

January 29, 2019

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 เจ้าภาพโดย กระทรวงสาธารณสุข

Prev page

Next page