ผลงานวิจัย

March 8, 2022

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดประชุม “พรบ.ใหม่…นักวิจัยต้องรู้: พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

March 8, 2022

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล (อพ.สธ. – ม.มหิดล) จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร บริหารและการจัดการ งานองค์ประกอบที่ 1 – 2 ครั้งที่ 1/2565

March 7, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ MFEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับด้านไอทีในการพัฒนาประเทศ

March 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

Prev page

Next page