ผลงานวิจัย

September 3, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานสัมมนา Q-AOS Symposium 2020: “Living with Infectious Diseases: What is a sustainable society after COVID-19?”

September 2, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit คณะกายภาพบำบัด คณะศิลปศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิด

September 2, 2020

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 5

September 2, 2020

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติออกบูธจัดกิจกรรมในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Prev page

Next page