ผลงานวิจัย

September 2, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

September 2, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

September 1, 2022

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง

September 1, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2566 (Prince Mahidol Award Conference 2023)

Prev page

Next page