ผลงานวิจัย

January 14, 2023

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 4 “Sensory Play at Sireepark”

January 14, 2023

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดพิธีเปิดหลักสูตร “การเสริมสมรรถนะการสื่อสารระดับโลกและระหว่างวัฒนธรรมผ่านการบูรณาการระดับภูมิภาคเพื่อโลกที่ยั่งยืน”

January 13, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

January 12, 2023

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Prev page

Next page