ผลงานวิจัย

November 1, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะทำงานแกนนำในการพัฒนาระบบ Healthy University Rating Systems (HURS) ประชุมเตรียมการจัดเวทีเสวนาร่วมในงานประชุม Global Health Congress 2023 ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

October 31, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมิน “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และกิจกรรมขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566”

October 31, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ให้ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ และการสมัครเข้าศึกษาต่อสำหรับชาวต่างประเทศ ในงาน China Education Expo (CEE) 2023 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 – 28 ตุลาคม 2566

October 31, 2023

มหิดลสาร เดือนพฤศจิกายน 2566

Prev page

Next page