ผลงานวิจัย

August 23, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้าน Social Engagement กับ Policy Advocacy (MUSEF Executive Visit)

August 23, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “The 3rd National Workshop of UI GreenMetric for University in Thailand”

August 22, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้าน Social Engagement กับ Policy Advocacy (MUSEF Executive Visit)

August 21, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2565

Prev page

Next page