ผลงานวิจัย

September 29, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเวทีเสวนาสาธารณะ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นันทนาการ และการท่องเที่ยวระยะยาว : การนำเสนอความเป็นไทยในเวทีโลก มิติทางเพศภาวะของแรงงาน และผลต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข”

September 29, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ทีมสภาประชาสังคมชายแดนใต้

September 29, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก AUN Disability and Public Policy Network (AUN-DPPnet)

September 29, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และจัดพิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Grand Prize จากการแข่งขัน Delta International Smart & Green Manufacturing Contest ครั้งที่ 8

Prev page

Next page