เดือนมกราคม 2565


ผลงานวิจัย

January 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสถาบันสมทบ

January 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย จัดโครงการอบรมทบทวนความรู้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB Refresher Course) ครั้งที่ 1/2565

January 7, 2022

อธิการบดี ม.มหิดลให้การต้อนรับทีมผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)

January 7, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ม.มหิดล “อำนาจเจริญกับการพัฒนาเด็ก” พร้อมเปิดตัว “ศูนย์สุขภาวะครอบครัว”

Prev page

Next page