ผลงานวิจัย

September 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในงาน Webinar Series: Reinventing Thailand’s Universities

September 18, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 7/2565 ในหัวข้อ “โภชนาการกับสุขภาวะ และ การเจริญเติบโต ของเด็กปฐมวัย”

September 17, 2022

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุม European Association for International Education 2022 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

September 17, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 15”

Prev page

Next page