ผลงานวิจัย

October 15, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ร่วมกับ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด

October 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

October 15, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด เพื่อศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

October 14, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MUIC Pathway to CU-MEDi)

Prev page

Next page