ผลงานวิจัย

October 12, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

October 11, 2023

กองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลพบ Global Talent Scholars

October 11, 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

October 6, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์

Prev page

Next page