ผลงานวิจัย

November 2, 2021

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

November 2, 2021

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับมูลนิธิกสิกรไทย

November 1, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัด “รายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัยนิวนอร์มอล-3 ถอดบทเรียนและการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์เด็กปฐมวัยภายใต้สถานการณ์โควิด-19”

November 1, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร”

Prev page

Next page