ผลงานวิจัย

May 8, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health (ICNB) 2024 และการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 (27th Annual Conference of Thai Neuroscience Society, TNS27)

May 8, 2024

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ม.มหิดล ร่วมหารือวาดาแนวทางร่วมต้านสารต้องห้ามในวงการกีฬา

May 4, 2024

ม.มหิดล ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

May 3, 2024

ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Prev page

Next page