ผลงานวิจัย

July 19, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

July 18, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2564

July 17, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมชี้แจงการให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2564

July 16, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ศรีตรังปันสุข” รับบริจาค และจัดอาหารส่งต่อไปยังรพ. เจ้าหน้าที่และชุมชน พร้อมเตรียมวางแผนจัดทำ Home Isolation สำหรับบุคลากร

Prev page

Next page