ผลงานวิจัย

June 2, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

June 2, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

June 1, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือการจัดแสดงดนตรีร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

June 1, 2022

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค โรงพยาบาลสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

Prev page

Next page